Laekenská deklarácia o budúcnosti Európskej únie

Valery Giscard d'Estaing (Photo: European Commission)

V decembri 2001 sa na summite v Bruseli rozhodlo o vzniku Konventu, Convention, na prípravu novej ústavnej zmluvy EU.

Giscard d`Estaing bol nominovaný na post predsedu.

Deklarácia obsahuje 64 kritických otázok s ohľadom na budúcnosť EU, najmä na demokratický deficit, democratic deficit, a spôsob ako ho odstrániť.

Links

Sleduj túto linku na stiahnutie knihy o Laekenskej dekláracii a Konvente: http://www.bonde.com/index.phtml?sid=48&aid=10110
http://european-Convention.eu.int/pdf/LKNEN.pdf
http://www.bonde.com/index.phtml?sid=48&aid=10110