Kjótsky protokol

Windmills and a powerstation (Photo: Notat)

OSN sa na klimatickom summite v Japonsku v 1997 dohodla na tzv. Kjótskom protokole - znižovanie emisií plynov a iných materiálov v atmosfére o 5% ročne s cieľom znižiť globálne oteplovanie.

EU súhlasila s cieľovou redukciou 8% ročne v 2008-12. Podľa Európskej enviromentálnej agentúry (EEA) emisie skleníkových plynov boli o jedno percento vyššie v roku 2001 ako 2000 - čo poukazuje na to, že je veľmi málo pravdepobné, že EU splní sľuby z Kjótskeho protokolu.

Links
http://unfccc.int/resource/convkp.html