Kinnock, Neil (1942 - )

Neil Kinnock (Photo: EU Commission)

Podpredseda Európskej komisie a britský komisár pre administratívnu reformu. Bývalý vodca britskej Labouristickej strany. PES.

Links
http://www.europa.eu.int/comm/......issioners/kinnock/index_en.htm