Kaufmann, Sylvia-Yvonne (1955 - )

Sylvia-Yvonne Kaufmann (Photo: Ep)

Koordinátorka skupiny GUE/NGL Group v ústavnom výbore Európskeho parlamentu a členka Konventu o budúcnosti Európy, Convention on the Future of Europe, a federalistickej skupiny, federalist. Zvolená za nemeckú stranu PDS od 1999.

Links
http://www.europarl.eu.int/gue/tree/gstruct/ en/members/kaufmann.htm