Justus Lipsius

The Council of the European Union (Photo: www.svrez.gov.si/.../cns/news/article/2028/1687/)

Nová budova Európskej Rady v Bruseli pomenovaná po belgickom jazykovedcovi a humanistovi, ktorý napísal sériu prác o oživení Stoicizmu (druh filozofie) vo forme, ktorá je v súlade s kresťanstvom.