Spoločné výskumné centrum

(Photo: Notat)

9 rozličných výskumných centier financovaných EU, vrátane ISPRA v Taliansku.

Links
http://www.jrc.org/