Spoločný parlamentný výbor

Joint Parliamentary Assembly EU-ACP LOGO (Photo: www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-11_20...)

Diskusná skupina zložená z poslancov Európskeho parlamentu a predstaviteľov ACP - veľvyslancov a poslancov národných parlamentov.

Poznámky

Existuje postupný trend nahradiť nevolených predstaviteľov ACP poslancami národných parlamentov.

ACP sa stretáva dvakrát do roka, raz v EU a v ACP štáte.

Links
Pozri ACP countries.
http://www.europarl.ep.ec/intcoop/acp/en/default.htm