Joint European Torus, JET (Spoločný Európsky Torus)

Research project (Photo: www.swip.ac.cn/cfs/english/Division/103.htm)

Obrovský výskumný projekt o atómovej energii v Culhame, Veľká Británia.

Financovaný EU a Švajčiarskom.


Links
http://www.fusion-eur.org/fusion_cd/strategy.htm