Spoločná akcia

Decision by the member states based on the treaties (Photo: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)

Rozhodnutie vrámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Common Foreign and Security Policy, ktoré môže byť prijaté po schválení kvalifikovanou väčšinou.

Rozhodnutia o implementácii zahraničnej politiky EU sa tiež prijímajú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou, qualified majority, medzi ministrami.

Links

Pozri aj Decisions in Common Foreign and Security Policy.