Prípad Isoglucose

Court of Justice, Luxembourg (Photo: Court of Justice)

V 1979, Európsky parlament vyhral súdny prípad o anulovaní zákona EU, pretože Rada chybovala v tom, že nečakala na názor Európskeho parlamentu, ktorý je súčasťou konzultačnej procedúry, consultation.

Podľa konzultačnej procedúry, Európsky parlament musí byť požiadaný o konzultácie, aj keď neexistuje žiadna povinnosť akceptovať jeho názory. Prípad 138/79.