IRI Európa

(Photo: IRI website)

Iniciatívny a referendový inštitút Európy navrhol, aby sa v každom členskom štáte konalo v rovnaký deň referendum o návrhu ústavy EU, Draft Constitution.

IRI je nezávislý výskumný ústav založený v 2001 s cieľom robiť výskumy o referendách a propagovať priamu demokraciu.

Links

http://www.iri-europe.org