Investiture

José Manuel Barroso (Photo: European Commission)

Začiatok procesu v Európskom parlamente pri schvaľovaní Predsedu Európskej komisie a ostatných komisárov.

Očakáva sa, že Európsky parlament vypočuje desať nových komisárov v apríli 2004. To umožní formálne hlasovanie o rozšírení Európskej komisie krátko po slávnostnom zasadnutí na začiatku mája 2004.

Slávnostné zasadnutie pred voľbami do Európskeho parlamentu, dá bodku za rozšírením EU z 15 na 25 členov.

Po voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2004, Európska rada nominuje svojho kandidáta za predsedu Európskej komisie. On alebo ona môžu byť zvolený niekedy koncom júla.

Koncom augusta 2004, musia byť Európskemu parlamentu doručené mená všetkých kandidátov na Európskych komisárov, aby sa umožnili písomné otázky a verejné vypočutie pred parlamentom v septembri a októbri.

Formálne hlasovanie o nových komisároch sa môže uskutočniť posledný októbrový týždeň, tak aby nová Komisia mohla začať pracovať od prvého novembra 2004 .