Intervencia

(Photo: EUobserver.com)
Keď ceny poľnohospodárskych produktov poklesnú pod referenčnú alebo cieľovú cenu, zasahuje EÚ do trhu s poľnohospodárskymi produktmi. Vysoké ceny v poľnohospodárstve v rámci EÚ sa udržujú nákupom potravinových výrobkov za umelo vysoké ceny a uskladňovaním týchto výrobkov pred tým, ako sa zničia alebo predajú mimo EÚ. Ceny sa určujú politicky, čo síce udržuje vysoké ceny pre poľnohospodárov ale na úkor vyšších spotrebiteľských cien. Náklady na SPP sú vyplácané zo spoločného rozpočtu EÚ prostredníctvom daňových poplatníkov vo všetkých členských krajinách. Intervencie sú kontrolované národnými autoritami, v ktorých záujme je často podporovať čo najväčšie množstvo intervencií, aby tak získali peniaze z EÚ. Z tohto dôvodu existuje iba slabá motivácia na úsporu peňazí a vyhýbanie sa podvodom. Mnohé zisky z intervencií idú ďalej k sprostredkovateľom a na podvody miesto toho, aby sa dostali k poľnohospodárom v EÚ. Náklady na spotrebiteľov a daňových poplatníkov sú obyčajne oveľa vyššie ako celkový čistý zisk poľnohospodárov. Poznámky• Predaj dotovaných produktov EÚ na miestnych trhoch pod cenu postihuje poľnohospodárov z chudobných krajín. • Keďže sa intervencie vzťahujú na objem produkcie, majú tendenciu zvýhodňovať väčších roľníkov v EÚ pred menšími. OdkazyPozri tiež reforma poľnohospodárstva.