Interpol

(Photo: Hasse Holst)

Medzinárodná policajná spolupráca 180 štátov.

Nemal by sa zamieňať s Europolom, čo je vlastná policajná spolupráca členských štátov EU (Europol).

Links

http://www.interpol.int/