Medzinárodné prípady Handelsgesellschaft a Simmenthal

Court of Justice (Photo: EU Commission)

Dôležité právne prípady EU z 1970 a 1977, v ktorých Európsky súdny dvor, EU Court, rozhodol, že zákony EU stoja nad národnými ústavami.

Odvtedy platí princíp, že národná legislatíva sa musí prispôsobiť právu EU, naopak to neplatí, ani pre národné ústavy.

Prípady 11/70 a 106/77.

Links

Pozri aj Costa/Enel a Karlsruhe.