Medzinárodný trestný tribunál

(Photo: Court of Justice)

Sledujúc konflikt v bývalej Juhoslávii, Yugoslavia, obnovila sa diskusia o potrebe medzinárodného trestného súdu. Medzinárodný súdny dvor v Haagu, International Court of Justice, sa zaoberal iba prípadmi medzi štátmi, nie medzi osobami.

Ako výsledok toho, Organizácia Spojených národov, United Nations, založila - ako chýbajúci článok v medzinárodnom právnom systéme - Medzinárodný trestný tribunál, 1.júla 2002. Jednotlivci môžu byť súdený týmto súdom.

Poznámky

EU privítala vznik Medzinárodného trestného tribunálu. Avšak USA odmietajú uznať autoritu ICC.

Links

http://www.icc-cpi.int/index.php