Výbor podľa čl. 133

Trade Commissioner Peter Mandelson (Photo: European Commission)

Obchodný výbor EÚ.

Výbor, ktorý je pomenovaný podľa článku zakladajúcej zmluvy, ktorý dáva EÚ právo (kompetenciu) dojednávať obchodné dohody s inými krajinami.

Linky

 

Pozri tiež spoločná obchodná politika