Medzinárodný súdny dvor

(Photo: UN)

Sídli v Hágu a je základným sudcovským orgánom OSN, United Nations. Začal pracovať v 1946, keď nahradil Stály súd pre medzinárdnú spravodlivosť. Na základe medzinárodného práva, ICJ rozhoduje o prípadoch, ktoré mu predložili členské štáty OSN.

Súd má 15 sudcov rozdielnych národností.

Poznámky

V roku 2002 založila OSN Medzinárodný trestný tribunál., International Criminal Court. USA neakceptovali autoritu tohto súdu.

Links

http://www.icj-cij.org/