Medzinárodné dohody

Latvia signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)

EU môže podpísať medzinárodnú dohôdu o obchode a iných oblastiach, ak je dovolené prijať takúto dohodu interne, vrámci EU. O takýchto vonkajších dohodách sa rozhoduje podľa rovnakých pravidiel ako vo vnútorných politikách. Tento princíp je zakotvený v článku 133.6.

Napríklad, ak voľba kvalifikovanou väčšinou, qualified majority, môže rozhodnúť o vnútornej politke, potom možno o medzinárodnej dohode rozhodnúť rovnako kvalifikovanou väčšinou.

Budúcnosť

Konvent o budúcnosti Európy, Convention on the Future of Europe, navrhuje, aby sa voľba kvalifikovanou väčšinou stala normálnou rozhodovacou metódou pri medzivládnych dohodách - vrátane časti o zahraničnej politike.

Links

Pozri Agreements with other countries.