Medzivládna metóda

Co-operation between governments on the basis of maintaining state sovereignty (Photo: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)

Spolupráca medzi vládami na základe zachovania štátnej suverenity, sovereignty. To je v kontraste s nadnárodnou integráciou, supra-national, kde sú vládne funkcie a kompetencie presunuté z národnej na EU úroveň.

EU je nad-národná v prvom pilieri, pillar, kde zákony EU triumfujú nad národnými vo všetkých prípadoch konfliktu. Medzivládny je druhý pilier Zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Foreign and Security Policy a tretí pilier Spravodlivosť a domáce záležitosti, Justice and Home Affairs. V týchto dvoch pilieroch si členské štáty zachovávajú tradičnú národnú suverenitu. Poznámky

Medzivládne teórie európskej integrácie vnímajú vzťahy medzi vládami na nadnárodnej úrovni ako aj na medzinárodnej úrovni, ako najdôležitejší dôvod pre integráciu EU.