Integračné teórie

European Integration (Photo: www.caspianweekly.org/main-subjects/european-...)

Existuje niekoľko rozdielnych teórii o európskej integrácii. Najviac známa je funkcionalistická teória, functionalist, ktorá je založená na „spill over" efekte. Každý krok v európskej integrácii vedie k požiadavke ďalšieho kroku.