Inštrumenty ratifikácie

Signing of Accession Treaty (Photo: European Commission)

Aby boli medzinárodné zmluvy právne záväzné vrámci štátu, musí ich podpísať hlava štátu alebo vlády a musia byť ratifikované.

Listom, ktorý pošle hlava jednotlivého členského štátu EU, on/ona informuje, že štát ratifikoval Zmluvu EU. List sa posiela talianskej vláde z historických dôvodov - prvé zmluvy boli podpísané v Ríme.

Uloženie listu alebo inštrumentu ratifikácie je posledným bodom ratifikačného procesu Zmluvy EU.

Ak bol raz list poslaný, neexistuje žiadna cesta späť.

Zmluvy EU vstupujú do platnosti podľa dohodnutého dátumu potom, čo ratifikačné listiny doručili do depozitu všetky členské štáty.

Poznámky

Kedže v súčasnosti neexistuje žiadne právne ustanovenia na vystúpenie z EU, štát môže opustiť EU - de facto - na základe vlastného rozhodnutia alebo jednomyseľného rozhodnutia všetkých členských štátov, unanimous.

Budúcnosť

Konvent o budúcnosti Európy, Convention, navrhol klauzulu, ktorá dovoľuje členským štátom vystúpiť z EU na základe vlastného rozhodnutia, pozri článok I-59.

Links

Pozri aj Ratification.