Inštitucionálne ceny

(Photo: European Commission)
Ceny a iné finančné čiastky určené na podporu poľnohospodárstva stanovené Radou po návrhu Komisie a po konzultáciách s Európskym parlamentom.