Informačná procedúra

EU Commision (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Členské štáty sú povinné informovať Európsku komisiu o príprave národných zákonov, ktoré ovplyvňujú EU a musia často čakať na súhlas predtým, ako ich uvedú po platnosti.