Informačná politika

The EU has over 1000 information centres world-wide (Photo: www.decoline.co.uk/privacy-policy)

V EU beží niekoľko informačných programov a v súčasnosti sa diskutuje aj o informačnej reforme, ktorá sa týka všetkých verejných predstaviteľov EU.

V každom členskom štáte majú svoje úrady obe inštitúcie- Komisia i Európsky parlament.

Poznámky

Európska únia má na celom svete 784 informačných centier.

Budúcnosť

V rokoch 2003 až 2006 beží nový informačný program za 267 miliónov Euro, ktorý má za cieľ informovať verejnosť o EU. Hlavným bodom tohto programu je dostať oficiálne informácie EU do rôznych foriem a zasiahnuť nimi špeciálne zamerané skupiny. Všetky informácie sa budú kontrolovať prostredníctvom prieskumov verejnej mienky v každom členskom štáte, a upravovať podľa výsledkov týchto testov.

Klučovým slovom je propagovanie prosperity, slobody a spravodlivosti.

Vzdelávanie novinárov je tiež súčasťou tejto informačnej stratégie.

Links

http://europa.eu.int/geninfo/info-en.htm