Motivačné opatrenia

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Rozhodovacie metódy používané v zmluvách nie sú precízne definované.

Časť podporných opatrení, supporting measures.

Môže zahrňovať aj záväzné nariadenia, regulations.

Sú typicky používané v prípadoch, keď EU nemá kompetenciu a keď národné zákony nemusia byť harmonizované, napríklad kultúra či politika zamestnanosti.

Budúcnosť

Konvent o budúcnosti Európy, Convention on the Future of Europe, navrhuje zaradiť motivačné opatrania do oblasti podpornej akcie, supporting action.