Poľovníctvo

Hunting and fishing are big election issues. (Photo: Notat)

V roku 1979 EU prijala tzv. „vtáčiu smernicu". Táto smernica nemala v tom čase právny základ v legislatíve EU, článok 235 (teraz 308 Zmluvy o Európskom spoločenstve.)

V súčasnosti sa postupuje podľa článku 174 (pozri Habitat, Fauna and Flora).

Poľovníctvo sa stalo hlavnou volebnou témou v mnohých krajinách EU. (tzv. Flexibility clause). V roku 1999 vo voľbách do Európskeho parlamentu, Jean Saint-Josse viedol francúzsku stranu obraňujúcu poľovníctvo, rybolov, prírodu a tradície - Chasse, Peche, Nature et Traditions, CPNT. Strana získala 1,200,000 hlasov (6,72%), vďaka čomu sa 6 jej členov stalo poslancami Európskeho parlamentu. Ich cieľom je zmeniť vtáčiu smernicu podľa princípu subsidiarity, subsidiarity. (EU by nemala vytvárať právnu normu, keď sa cieľ môže efektívnejšie dosiahnuť na regionálnej úrovni.)