Historické archívy

(Photo: EUobserver.com)

Väčšina dokumentov EU sa sprístupňuje po 30 rokoch, podľa pravidiel historického archivovania. Veľa dokumentov sa dá preštudovať v historickom archíve vo Florencii, blízko Európskeho univerzitného inštitútu, European University Institute.


Links

http://www.iue.it/ECArchives/
Od 1992 sa dajú vyhľadať cez databázu „Archis“: http://europa.eu.int/comm/secr......isplus/arcp_central.cfm?lng=en