Hierarchia zákonov

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

V súčasnosti sú v EU iba dve možnosti na prijímanie legislatívy, zmluvné články a tzv.druhotné zákony - nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a názory.

Európsky parlament prijal tzv. Bourlanges - ovu správu o hierarchii zákonov v EU v decembri 2002.

Budúcnosť

V Konvente sa diskutuje aj o pridaní vyššej úrovne v legistíve, ktorá by zahŕňala tzv. organické zákony, organic laws". Malo ísť o opatrenia medzi článkami zo zmlúv, zákonmi EU a rámcom zákonov, ale nebolo to prijaté. Pozri aj delegované zákony, "delegated acts".

 

Links

Pozri aj správu z pracovnej skupiny v Konvente, Convention , o zjednodušení, simplification.