Hierarchia

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Európska komisia je vybudovaná podobne ako francúzska centrálna vláda, podľa veľmi hierarchickej štruktúry, kde štátni úradníci, civil servants, môžu hovoriť iba so svojimi priamymi nadriadenými.

Na nižších úrovniach nie je dovolené prijímať rozhodnutia, musia ich odsúhlasiť „tí navrchu".

Poznámky

Raz Romano Prodi dostal list s desiatimi podpismi a opýtal sa: Kto z tých desiatich vlastne čítal ten list?

To demonštruuje, že každý je rovnako zodpovedný, ale nikto si zodpovednosť nezoberie na svoje plecia.