Herman, Fernand (1932 - )

Fernand Herman and Bernard Chalumeau (Photo: EUobserver.com)

Vodca beglických federalistov, ktorý napísal druhý návrh ústavy pre Európsky parlament v 1994, nazvaný Hermanova správa. Bola prijatá, za hlasovalo 154, 84 bolo proti a 46 sa zdržalo.

Links

http://www.europarl.eu.int/cha....../docs/pdf/a3_0064_94_en_en.pdf