Harmonizácia

The European Parliament (Photo: corporate.computershare.com/uk/Forefront_News)

Keď sú národné zákony harmonizované, znamená to, že sú totožné v celej EU.

Pred Jednotným európskym aktom, Single European Act v 1987, bol na harmonizáciu zákonov potrebný jednomysleľný súhlas, unanimity.

Teraz sa už väčšinou rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, qualified majority.

Existujú dôležité oblasti, kde EU nemôže priamo harmonizovať národné zákony, napríklad národné vzdelávanie alebo kultúrna politka.