Tvrdé ECU

(Photo: EU Commission)

Návrh britskej vlády v 1990 o tom, ako sa vyhnúť sa jednotnej európskej mene. „Hard ECU“ by sa stalo spoločnou - nie jednotnou, single - menou a v obehu by bola spoločne s národnými menami.

Links

http://econpapers.hhs.se/paper/fmgfmgsps/sp0028.htm