Hágsky summit

Statue in The Hague (Photo: European Commission)

Na summite v Hágu , 1-2. decembra 1969, sa EU rozhodla, že sa začnú rokovania o rozšírení o Veľkú Britániu, Írsko, Dánsko a Nórsko. Toto historické stretnutie zároveň iniciovalo správu o budúcej zahraničnej politike EU, založením Davignonského výboru, a Ekonomickej a menovej únie, založením Wernerovho výboru.

Links

Pozri aj Davignon report a Werner report.
http://www.dip-badajoz.es/euro......txt/emu/antecedentes/chaya.htm