Habitat, Fauna and Flora

Forest in Notat (Photo: Notat)

Nariadenie z roku 1999 s cieľom udržať rozmanitosť prírody vrámci EU. Nariadenie definuje špeciálne oblasti ochrany zvierat.

Links

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/habdir.htm