Grotius

Justice Hammer (Photo: www.eu2008.si/.../0118MP_YHA_napovednik.html)

Podporný program EU týkajúci sa právnej spolupráce.
Links

http://europa.eu.int/comm/just......funding_grotiuscriminal_en.htm