Efekt skleníkových plynov

(Photo: Notat)

Zapríčiňujú ho emisie „skleníkových plynov “. Ide o svetové zvyšovanie teplôt odhadované na 2 až 6 stupňov v najbližších sto rokoch.

Kjótsky protokol zaväzuje, aby sa zredukovali tieto plyny. EU a členské štáty sú súčasťou Kjótskej konvencie, Kyoto Convention, o klimatických zmenách a ľutujú, že USA ju odmietli podpísať.

Poznámky

Podľa Európskej enviromentálnej agentúry (EEA) emisie plynov boli o 1% vyššie v roku 2001 ako 2000 - je vysoko nepravdepodobné, že EU dodrží svoje sľuby z Kjótskeho protokolu.