Zelený papier

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Písaný príspevok Európskej komisie na podnietenie debaty o návrhoch na nové politiky.

Poznámky

Kontrastuje s Bielym papierom, White Papers. Ten obsahuje viac špecifických pripomienok k jednotlivým politikám po konzultácii.