Vládnutie

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

V 2001 Komisia pripravila Biely papier o Európskom vládnutí, o ktorom sa stále diskutuje.


Links

http://www.europa.eu.int/comm/......nance/white_paper/index_en.htm