Všeobecná správa

Commission (Photo: Commission)

Každý rok vo februári Európska komisia zverejňuje „Všeobecnú správu o aktivitách Európskej únie.“ V roku 2002 edícia obsahovala 600 strán a nájsť ju možno v mesačnom Bulletin. Všeobecná správa je dostupná na internete:

Links

http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/en/welcome.htm