Zovšeobecnený systém preferencií, GSP

The EU is a customs union which taxes imports upon entry (Photo: www.integrationpoint.com/.../?p=169)

EU je colná únia, customs union, ktorá zdaňuje tovary, ktoré prichádzajú z vonku únie. Pre určité produkty z určitých krajín sú špeciálne výnimky (derogations). Slúžia k tomu, aby pomohli rozvojovým krajinám predať určité množstvá produktov v EU s minimálnym zdanením.

Avšak, právo predať určité množstvo tovaru je organizované tak, že napríklad právo predať tričko v EU stojí viac ako samotné tričko. Čo malo pomôcť rozvojovým krajinám, môže namiesto toho pomôcť zbohatnúť štátom, ktoré predávajú kvóty.

Poznámky

Systém rozličných taríf tiež umožňuje podvody.

Links

Pozri aj Everything but Arms.

http://www.eurunion.org/legislat/gsp/gsp.htm