Všeobecná dohoda o obchode so službami, GATS

WTO headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

Medzinárodná dohoda WTO o uvedení služieb do trhovej ekonomiky a voľného obchodu, napríklad sociálne služby.

Poznámky

EU vyjednáva za členské štáty.

Negociačný mandát je utajovaný, aj pre Európsky parlament.

Budúcnosť

Konvent o budúcnosti Európy, Convention on the Future of Europe, navrhuje poskytnúť určitú úroveň ochrany občanom EU v oblasti Služieb všeobecného záujmu, Services of General Interest.

Links

http://www.caut.ca/english/issues/trade/gats-stakes.asp