Poverenie osobitných predstaviteľov

(Photo: EU Commission)

V oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (CFSP), môže EÚ poveriť osobitných predstaviteľov pre konkrétne úlohy v tejto oblasti.

 

Podľa Zmluvy z Nice, môžu byť títo osobitní predstavitelia poverení po odsúhlasení kvalifikovanou väčšinou(Článok 23 Zmluvy o EÚ)