Všeobecná dohoda o clách a obchode, GATT

WTO Headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

Súčasť OSN, založená v 1948 s cieľom zvýšiť obchod a povzbudiť voľný obchod a redukciu ciel. Gatt mal 110 členov, keď bol premenovaný na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) v roku 1995.

Poznámky

Európska únia vyjednáva v otázkach obchodu na všetky členské štáty.

Links

http://www.ciesin.org/TG/PI/TRADE/gatt.html