Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

Ilinka Mitreva, FYROM Minister for Foreign Affairs (Photo: European Commission)

Fyrom má populáciu 2.03 milióna na rozlohe 25.713km štvorcových.

Fyrom sa stal samostatným štátom v januári 2002, keď deklaroval svoju nezávislosť od Juhoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom „Fyrom“, pretože Macedónsko by mohlo usilovať o územie starovekého Macedónska.

Fyrom má dohodu s EU pod názvom Stabilizačný a Asociačný proces, Stabilisation and Association Process (SAP) a dostáva podporu od CARDS..

Je to prvé miesto, kde sú prítomné jednotky EU.

Links

http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/fyrom/
http://www.gov.mk