Funkcionalizmus

Map of the European Union (Photo: www.delalb.ec.europa.eu/en/about_the_eu/eu_sy..)

Teória o európskej integrácii, ktorá hovorí o postupnom presune právomocí vlád z národnej na nadnárodnú úroveň, supra-national, pretože sa o nich nedá adekvátne rozhodovať na národnej úrovni. A to kvôli malej veľkosti, nízkej ekonomickej výkonosti, neefektívnosti atď, ktorá existuje na národnej úrovni.

Táto teória vedie k zveličovaniu dôležitosti veľkosti a podhodnocovaniu dôležitosti demokratickej legitimity a autority štátu.