Sloboda poskytovať služby

Every EU citizen may freely provide services throughout the EU (Photo: www.bytemonk.com/solutions.html)

Každý občan EU môže slobodne poskytovať služby na území EU bez diskriminácie, discrimination, na základe národnej príslušnosti.

Links

Pozri Four Freedoms.