Sloboda založiť si podnik

EU citizens may set up a business in any other EU country (Photo: European Commission)

Každý občan EU si môže založiť biznis v hociktorej krajine EU na základe tých istých pravidiel a právnych noriem ako obyvatelia tejto krajiny. Toto je súčasťou voľného pohybu osôb.

Links

Pozri Four Freedoms.