Zóna voľného obchodu

European Free Trade Association (EFTA) (Photo: eh.stanemte.org/symbols/7or/org/efta-f.htm)

Oblasť, v ktorej sa všetky tovary predávajú bez cieľ, customs duties. Kým krajiny patriace do zóny voľného obchodu možu mať rozličné clá voči ostatným krajinám, EU - colná únia, customs union - má spoločné clá ako dôsledok spoločnej obchodnej politky, common trade policy

Voľný obchod zvyšuje produkciu a produkuje viac bohatstva na distribúciu. Ale voľný obchod neprináša nevyhnutne rovnaký benefit pre oboch partnerov. Niektorí môžu získať, iní stratiť.

Dohody o voľnom obchode sú prete často kombinované finančnými protokolmi s finančnými províziami pre presun bohatstva od bohatšieho partnera chudobnejšiemu.