Podvod

(Photo: www.webcreationz.co.uk)

10% rozpočtu európskeho spoločenstva je podľa viacerých štúdií zdefraudované. Každý rok Audítorský súd, Court of Auditors, zverejňuje kritické správy o podvodoch a zlom využívaní prostriedkov.